Wij zoeken collega’s

Wie zijn wij

Veilig Thuis Brabant Noordoost is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio. Het doel van Veilig Thuis is het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling, waarbij het borgen van veiligheid voor alle betrokken leden van het systeem centraal staat. Veilig Thuis richt zich op de kinderen, slachtoffers, plegers, omstanders en professionals die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling.

Veilig Thuis heeft de ambitie om zich verder te ontwikkelen tot expertisecentrum in de regio voor lokale samenwerkingspartners. Het werkgebied van Veilig Thuis Brabant Noordoost omvat 18 gemeenten.

Wat ga je doen

Als medewerker van Veilig Thuis bent je allround inzetbaar. De kerntaken van Veilig Thuis zijn: advies, ondersteuning en onderzoek naar aanleiding van meldingen betreffende (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarnaast behoren het Tijdelijk Huisverbod, inzet van Aware, deskundigheidsbevordering en innovatie tot de taken van Veilig Thuis.

Veilig Thuis werkt outreachend en is gericht op de ketenaanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Brabant Noordoost. Je draagt zorg voor het doen stoppen van geweld en duurzame veiligheid binnen het systeem. Je werkt daarbij nauw samen met diverse organisaties. Veilig Thuis is 24×7 bereikbaar.

Bekijk snel de volledige vacaturetekst.