Wat doet veilig thuis

Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kun je terecht als het thuis niet goed gaat of als je je zorgen maakt over anderen. Vaak gaat het om problemen die al lang bestaan en die je niet zonder hulp van anderen kunt oplossen. Maar het kan ook gaan om vermoedens: je denkt dat mensen of kinderen niet veilig zijn, maar je weet het niet zeker.

Veilig Thuis is er voor iedereen

Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Als je zelf slachtoffer bent, als je je zorgen maakt om een ander, of als je zelf geweld gebruikt. Het kan gaan om allerlei vormen van geweld. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Het zijn zelfs de meest voorkomende vormen van geweld. Als jij ermee te maken hebt ben je dus niet de enige. Het is belangrijk dat het thuis weer veilig wordt en dat er hulp voor iedereen komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten! Ben jij dat?

Wat gebeurt er als je contact opneemt met Veilig Thuis?

Je kunt contact met ons opnemen voor advies en ondersteuning. Voor jezelf of voor een ander. Je overlegt met medewerker die goed naar je verhaal luistert. Deze medewerker beantwoordt vragen en geeft advies.

Veilig Thuis geeft advies

De medewerker kijkt samen met jou welke stappen jij kunt zetten, of er professionele hulp nodig is en welke hulp dan het beste is. Als je wilt of als dat nodig is, kun je anoniem blijven. Ons advies kan van alles inhouden, tips om jouw veiligheid te vergroten, tips over hulp die je een ander kan bieden.
Belangrijk om te weten is dat, als we je advies geven, we verder geen actie ondernemen. We schrijven jouw naam of de naam van een ander niet op. Jij bent dan aan zet om de veiligheid te herstellen.

Als advies niet voldoende is of als je zeker weet dat jij niet meer in staat bent om de veiligheid te herstellen kun je een melding doen over jouw zorgen. Dit kan telefonisch of schriftelijk per post of mail. Als je professional bent kun je gebruik maken van het zorgmeldformulier. Daarna bekijken we met jou welke problemen er zijn en welke hulp nodig is.

Veilig Thuis organiseert hulp

Als we een melding in ontvangst hebben genomen schrijft Veilig Thuis wel namen op en houden we in een dossier bij welke stappen Veilig Thuis zet.
Soms is snel duidelijk wat er nodig is in een gezin. In dat geval gaat Veilig Thuis deze hulp organiseren. Meestal zal Veilig Thuis een hulpverlener uit jouw gemeente inschakelen. Het kan dan gebeuren dat je zelf nooit contact hebt met Veilig Thuis maar samen met de hulpverlener de veiligheid kunt herstellen.

Veilig Thuis doet onderzoek

Soms is niet duidelijk wat er aan de hand is, dan moet dat eerst uitgezocht worden. Veilig Thuis praat dan met iedereen in het gezin en met anderen die kunnen helpen bij het herstel van de veiligheid. Veilig Thuis doet dat zo veel mogelijk samen met de mensen om wie het gaat.
Maar lukt dat niet en is het voor de veiligheid van kinderen of volwassenen nodig, dan kan Veilig Thuis ook onderzoek doen zonder dat de betrokkenen het daarmee eens zijn.
Is na onderzoek nog hulp nodig dan organiseren we de hulp.

Veilig Thuis werkt samen met andere organisaties

Om ons werk te kunnen doen werkt Veilig Thuis samen met veel organisaties, zoals de hulpverleners in jouw gemeente, gespecialiseerde hulpverleners, artsen, scholen, politie en justitie en de Raad voor de Kinderbescherming.

Veilig Thuis geeft voorlichting

Veilig Thuis geeft voorlichting over allerlei onderwerpen die te maken hebben met huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Onze medewerkers kunnen je meer vertellen over de mogelijkheden.

Veilig Thuis voert het Tijdelijk Huisverbod uit

Na een melding van huiselijk geweld kan de politie samen met Veilig Thuis bekijken of een tijdelijk huisverbod kan helpen om het geweld te stoppen. In dat geval moet een van de volwassenen het huis verlaten en mag de uithuisgeplaatste minimaal 10 en maximaal 28 dagen geen contact met de andere gezinsleden hebben. In deze periode bekijkt Veilig Thuis met alle betrokkenen wat er moet gebeuren om het geweld definitief te stoppen.

Als je meer wilt weten over wat Veilig Thuis doet, informeer dan bij jouw contactpersoon.