Voorlichtingen aan organisaties in de regio

Veilig Thuis biedt de mogelijkheid om voorlichtingen te geven aan organisaties in de regio. Mocht uw organisatie behoefte hebben aan meer informatie over huiselijk geweld/kindermishandeling of over het gebruik van de meldcode, dan kunt u een aanvraag indienen via mailadres voorlichtingen@veiligthuisbrabantnoordoost.nl.

Onze medewerker(s) kunnen dan uw organisatie bezoeken met een presentatie en aansluitend vragen beantwoorden.

Ter informatie vermelden we dat wij beperkte subsidie hebben voor voorlichtingen. Jaarlijks wordt in overleg met gemeenten bekeken hoeveel voorlichtingen gratis zijn en voor welke doelgroep. Als wij uw voorlichting niet gratis kunnen verzorgen, dan laten wij u dat weten en kunt u eventueel gebruikmaken van de mogelijkheid om de voorlichting betaald in te huren.