Veilig Thuis verbetert werkwijze

De 26 Veilig-Thuisorganisaties hebben meer eenduidigheid en een kwaliteitsimpuls gegeven aan de wijze waarop ze hun wettelijke taken uitvoeren. Met de verbeterde werkwijze draagt Veilig Thuis bij aan het effectiever stoppen van geweld en aan het doorbreken van intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen en huishoudens. Veilig Thuis doet dit met gezinnen of huishoudens en in nauwe samenwerking met ketenpartners. Partnerschap staat hierin centraal. Bekijk hier de factsheet waarmee Veilig Thuis haar samenwerkingspartners wil informeren over de verbeterde werkwijze.