Landelijke campagne Trouwen tegen je wil

De landelijke campagne Trouwen tegen je wil is er op gericht jongeren te informeren over waar zij terecht kunnen voor advies en hulp. De campagne doet een appèl op jongeren om hulp te zoeken en niet te blijven rondlopen met twijfels en vragen. Centraal in de campagne is een online filmpje waarin een slachtoffer van huwelijksdwang haar weg vindt naar de website: www.trouwentegenjewil.nl.

Op de website www.trouwentegenjewil.nl staat informatie over het recht van partnerkeuze en de instanties waar hulp gezocht kan worden, ook in geval van achterlating: bestaande hulp- en chatlijnen voor kinderen en voor jongeren ouder dan 18 jaar (Kindertelefoon, Veilig Thuis en bij acute dreiging 112). Ook jongeren (en ouderen) die iemand kennen die tegen zijn of haar wil moet trouwen of wordt achtergelaten, kunnen voor advies op de website terecht.