Klachten over de samenwerking met Veilig Thuis

Ben je ontevreden over de samenwerking met Veilig Thuis? Wij helpen je graag om dit op te lossen. Daarvoor is er een klachtenregeling, die biedt je de mogelijkheid om je onvrede te uiten.

Voor de medewerkers van Veilig Thuis is het een kans om de kwaliteit van ons werk te verbeteren.

De klachtenregeling kent drie stappen.

1. Signaal van onvrede oplossen

Bespreek je ontevredenheid met de medewerker van Veilig Thuis met wie je te maken hebt of hebt gehad. Geef elkaar de kans om het samen op te lossen. Komen jullie er samen niet uit? Vraag dan een gesprek met de leidinggevende van de medewerker.

Als je verdere stappen wilt zetten, heb je de mogelijkheid om een onafhankelijke vertrouwenspersoon in te zetten. De vertrouwenspersoon adviseert en ondersteunt bij de verdere procedure, zoals:

  • bespreken wat je met je klacht wilt bereiken;
  • bespreken of bemiddeling nog mogelijk is en zo ja, benaderen van de interne klachtbemiddelaar van Veilig Thuis;
  • adviseren bij het opstellen en indienen van je klacht;
  • begeleiden bij de procedure van de klachtencommissie.

2. Bemiddelingsgesprek met de leidinggevende/ interne klachtbemiddelaar

De interne klachtbemiddelaar/ leidinggevende bemiddelt tussen jou en de medewerker van Veilig Thuis. Het doel van de bemiddeling is om te komen tot een bevredigende oplossing voor beide partijen. Ook kan de klachtenbemiddelaar/ leidinggevende advies geven over de mogelijkheden en beperkingen die er zijn.

3. Beoordeling van je klacht

Hebben het gesprek met de medewerker en eventueel klachtbemiddelaar/ leidinggevende niet geleid tot een goede oplossing? Dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij de externe klachtencommissie. Dat kun je zelf doen, eventueel samen met de vertrouwenspersoon, of via de klachtenbemiddelaar. Als er geen bemiddeling heeft plaatsgevonden, gaat de externe klachtencommissie na of dat nog mogelijk is. De externe klachtencommissie doet een uitspraak of je klacht gegrond of ongegrond is. Meer informatie over de afhandeling van klachten staat in onze Klachtenregeling.