Inspectie: Veilig Thuis Brabant Noordoost scoort 28 van de 30 punten

Veilig Thuis Brabant Noordoost scoort positief op 28 van de 30 punten. Dat blijkt uit het rapport van de Inspectie Jeugdzorg en gezondheidszorg, dat is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Veilig Thuis is er voor advies en ondersteuning rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kun je terecht als het thuis niet goed gaat of als je je zorgen maakt over anderen.

Positieve ontwikkeling

Uit de recente inspectie blijkt dat Veilig Thuis Brabant Noordoost een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. De organisatie scoort positief op 28 van de 30 punten. Het gaat hier om de kwaliteit van het werk, de doorontwikkeling van de werkprocessen, dossiervorming en de samenwerkingsafspraken met de regio.

 ‘Matige’ score door wachtlijst  

De twee punten die negatief scoren, betreffen het niet halen van wettelijke doorlooptijden. Met andere woorden, er is nog steeds een wachtlijst voor minder urgente zaken. Crisissen worden direct opgepakt. Uit het inspectierapport blijkt dat de veiligheid niet in het geding is. De Inspectie beoordeelt echter iedere Veilig Thuisorganisatie waar sprake is van een wachtlijst, ongeacht het verdere functioneren, als ‘matig’.

Voor de wachtlijst zijn een aantal oorzaken aan te wijzen:

  • het aantal meldingen is toegenomen;
  • de complexiteit van de casussen is toegenomen;
  • de afspraken tussen Veilig Thuis en de lokale teams blijken in de praktijk nog onvoldoende uitvoerbaar, waardoor de uitstroom van Veilig Thuis stagneert.

Vervolg

“Het is een goede zaak dat Veilig Thuis Brabant Noordoost positief scoort op 28 van de 30 punten. Maar een wachtlijst is hoe dan ook onwenselijk”, stelt directeur Tosca Hummeling. “Vanzelfsprekend willen wij om die reden de wachtlijst zo snel mogelijk wegwerken. Hiervoor zetten we extra mensen in en scherpen we de afspraken met lokale teams aan.”

Veilig Thuis Brabant Noordoost krijgt de gelegenheid om uiterlijk dit najaar een audit uit te voeren en daarover aan de inspectie te rapporteren. Als dan de wachtlijst dan onder controle is, wordt de score ‘matig’ aangepast in ‘voldoende’. Dat is de hoogste kwalificatie.