Ik ben professional en maak me zorgen. Dit kan ik doen.

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Het zijn zelfs de meest voorkomende vormen van geweld. Er zijn veel verschillende vormen, op deze website vind je meer achtergrondinformatie over soorten en uitingen van geweld.

Als je je zorgen maakt om de veiligheid thuis van een kind, een volwassene of een oudere is het belangrijk dat er hulp komt, want het geweld stopt niet vanzelf. Als professional heb je de verantwoordelijkheid om te zorgen dat hulp op gang komt. Daarbij gebruik je de vijf stappen uit de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze vind je hieronder. 

Vanaf 1-1-2019 geldt de wet Verbeterde Meldcode waarin een afwegingskader voor acht beroepsgroepen is opgenomen. Kijk hier voor meer informatie en het afwegingskader van jouw beroepsgroep.

 

Dit kun je doen

Breng signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling in kaart

Het is belangrijk dat je goed beschrijft wat je ziet. Kijk hierbij ook of anderen in het gezin als getuige betrokken zijn bij het geweld. Zeker als er kinderen zijn is het jouw verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor hun veiligheid, ook als de kinderen niet jouw cliënt zijn.

Overleg met collega's en zo nodig ook met Veilig Thuis

Praat over jouw zorgen met een collega of aandachtsfunctionaris. Vaak ben je niet de enige die iets heeft gemerkt. Iemand anders kijkt misschien op een heel andere manier naar jouw verhaal. Samen kun je bespreken wat je het beste kunt doen. Je kunt ook altijd overleggen met Veilig Thuis. We bekijken of jouw zorgen terecht lijken en wat je vervolgstappen kunnen zijn. Veilig Thuis heeft een vertrouwensarts die kan helpen om letsel te duiden en met wie artsen altijd kunnen overleggen.

Praat met de cliënt, het kind of de ouders

Praten met de betrokken personen is een grote stap, omdat je meestal niet precies weet wat er aan de hand is. Je wilt met het uitspreken van zorgen de ander niet kwetsen of je vertrouwensband schaden. Daarnaast kan een slachtoffer of pleger van geweld zich misschien schamen en alles verborgen willen houden. Het kan ook voorkomen dat zorgen niet kloppen. Toch is het beter om daar achter te komen. Als er wel sprake is van geweld, kun je samen bespreken hoe je hier iets aan kunt doen.

Weeg de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling

Bij twijfel overleg je met Veilig Thuis

Na je gesprek met de personen die betrokken zijn weet je veel meer. Misschien zijn je zorgen weggenomen, maar misschien ook niet. Wij zijn altijd bereikbaar voor overleg.

Beslis: hulp organiseren of melden

Tot slot besluit je wat je moet doen om het geweld te doorbreken. De belangrijkste vraag is of jij als professional in staat bent om de juiste hulp in te zetten voor iedereen in het gezin. Ook hierover kun je met ons overleggen. Als je alle stappen gezet hebt en er is meer nodig dan jij kunt bieden, kun je je zorgen melden bij Veilig Thuis. Dat kan eventueel via het meldformulier. Meer informatie over onze werkwijze na een melding vind je bij Wat doet Veilig Thuis.