Eergerelateerd geweld en huwelijksdwang

Als jouw familie vindt dat door jouw gedrag de eer van je familie is geschonden kan er een risico bestaan op eergerelateerd geweld.

De eer kan geschonden worden als je bijvoorbeeld te laat thuis komt, je je verzet tegen een opgedrongen of gedwongen huwelijk, je wegloopt van huis, je verkering hebt met iemand die jouw familie geen juiste partner vindt, je een voorhuwelijkse- of homoseksuele relatie hebt, je bent aangerand of verkracht, of als er sprake is van een echtscheiding, overspel of roddels.

Eergerelateerd geweld kan plaatsvinden om te voorkomen dat de eer wordt geschonden of omdat je familie vindt dat geschonden eer gezuiverd moet worden. Het geweld kan op allerlei manieren plaatsvinden, van angst aanjagen, gedwongen huwelijk, afpakken van kinderen tot als uiterste middel dwingen tot zelfmoord of moord (eerwraak).

Een vorm van eergerelateerd geweld is huwelijksdwang

Dan word je, tegen je zin gedwongen tot een huwelijk. En dat is in strijd met de rechten van de mens. Blijvend verzet tegen het huwelijk kan aanleiding zijn tot een gedwongen achterlating of eermoord. Gedwongen achterlating kan ook voorkomen zonder huwelijksdwang. Dan mag je, tegen je zin, na bijvoorbeeld een vakantie niet meer terug naar Nederland.

Dit kun je doen

Snel en zorgvuldig ingrijpen is nodig omdat het vaak ernstige, levensbedreigende zaken zijn. Om slachtoffers op tijd te helpen en bescherming te bieden moet iemand de eerste stap zetten. Ben jij dat?

Bedenk met wie je je zorgen kunt delen

Heb je te maken met dreigend eergerelateerd geweld? Blijf er niet mee rondlopen.

Dit kun je doen als het over jou gaat

Praten met een goede vriend, een familielid of een buurman of –vrouw is een belangrijke eerste stap. Als je jonger bent dan 18 jaar kun je ook praten met iemand op jouw school of bellen met de kindertelefoon.

Vaak zijn er meer mensen bereid je te helpen dan je zelf denkt. Je kunt je hart luchten bij deze persoon en je kunt ook vragen of hij of zij met je mee gaat naar een hulpinstantie. Op de website van jouw gemeente vind je meer informatie over hulpverleners in jouw buurt.

Je kunt ook zelf hulp zoeken. Tips vind je bij  Hulp zoeken en verder lezen.

Dit kun je doen als je je zorgen maakt over iemand anders

Als je je zorgen maakt om iemand anders, wees dan erg voorzichtig met wie je erover praat. Bij eergerelateerd geweld gelden drie belangrijke hoofdregels:

  1. Niet pionieren, schakel deskundigen in bij twijfel. Veilig Thuis heeft expertise in huis om signalen te duiden en te adviseren over vervolgstappen.
  2. Inschatten of er acuut gevaar dreigt.
  3. Houd de informatie in zeer kleine kring, openbaarheid verhoogt de kans op eergerelateerd geweld. Je moet zeer zeker geen familie inschakelen. Geef of vraag geen informatie en schakel de familie niet in om te tolken.

Kijk voor meer informatie bij Folders.

Praat met de persoon om wie het gaat

Praten met persoon over wie jij je zorgen maakt is een grote stap. Je weet meestal niet precies wat er aan de hand is. En je wilt de ander niet kwetsen. Daarnaast kan een slachtoffer zich misschien schamen en dit verborgen willen houden. Het kan ook voorkomen dat zorgen niet kloppen. Toch is het goed om daar achter te komen. Als er wel sprake is van geweld, kun je samen bespreken hoe je hier iets aan kunt doen. Als professional volg je de Meldcode Eergerelateerd geweld, die op sommige punten afwijkt van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Wil je meer weten over signalen of tips om het gesprek aan te gaan? Kijk dan bij Folders.

Neem contact op met Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen die direct of indirect te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling én heeft experts op het gebied van eergerelateerd geweld.

Je kunt bellen voor advies en ondersteuning. Voor jezelf of voor een ander. Je krijgt een medewerker aan de lijn die goed naar je verhaal luistert. Deze medewerker beantwoordt vragen en geeft advies. De medewerker kijkt samen met jou of er professionele hulp nodig is en welke hulp dan het beste is. Als je wilt of als dat nodig is, kun je anoniem blijven.

Soms is het snel duidelijk welke problemen er zijn en welke hulp nodig is. In dat geval gaat Veilig Thuis deze hulp organiseren. Soms is er niet duidelijk wat er aan de hand is, dus soms moet dat eerst uitgezocht worden. Dat doet Veilig Thuis zo veel mogelijk samen met de mensen om wie het gaat. Maar lukt dat niet, dan kan Veilig Thuis ook onderzoek doen zonder dat de betrokkenen het daarmee eens zijn, als dat voor de veiligheid van kinderen of volwassenen nodig is.

Twijfel je? Bel dan, eventueel anoniem, voor advies. Want anders gebeurt er niets!

Directe nood? Neem contact op met de politie

Bel in geval van directe nood altijd 112. De politie heeft experts op het gebied van eergerelateerd geweld.