Ieder kind dat #slachtoffer is van #huiselijkgeweld is er een teveel

Ieder kind dat #slachtoffer is van (huiselijk) geweld, is er één teveel
Ruim 150 professionals uit de kinderopvang en het onderwijs namen donderdag 19 november deel aan twee online interactieve  bijeenkomsten over de #meldcode. De bijeenkomsten vonden plaats in de regio Brabant Noordoost en waren georganiseerd door het programma #GeweldHoortNergensThuis, de VNG, Regioplan en #VeiligThuis.

De professionals kregen concrete tips en handvatten over het signaleren en bespreekbaar maken van #kindermishandeling en #huiselijkgeweld en over het volgen van de stappen van de #meldcode.

De reacties waren positief. Professionals gaven aan meer inzicht en kennis opgedaan te hebben. Deze kennis kunnen zij inzetten om verschil te maken in het leven van een kind dat te maken heeft met geweld. #weektegenkindermishandeling

De reacties waren positief. Professionals gaven aan meer inzicht en kennis opgedaan te hebben. Deze kennis kunnen zij inzetten om verschil te maken in het leven van een kind dat te maken heeft met geweld. #weektegenkindermishandeling